Clicky

Downloaden & Luisteren!  |  tw

Disclaimer - GratisMuziekGids.com

Disclaimer

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van de pagina's van GratisMuziekGids.COM worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina's mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar van deze site.

Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten van de teksten, mits expliciet de bron wordt vermeld.

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website GratisMuziekGids.COM gebeurt voor risico van de gebruiker.

GratisMuziekGids.COM spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen volledig en juist is, daarentegen kan GratisMuziekGids.COM niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

GratisMuziekGids.COM verwijst naar gratis software ontwikkeld door derden. GratisMuziekGids.COM geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. GratisMuziekGids.COM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software.

GratisMuziekGids.COM bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van GratisMuziekGids.COM liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers. GratisMuziekGids.COM is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. GratisMuziekGids.COM geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Privacy

GratisMuziekGids.COM maakt gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht genteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

Extra snel downloaden

Op GratisMuziekGids.COM heeft u de mogelijkheid om extra snel te downloaden, dit houdt in dat u in plaats van 60 seconden te wachten, meteen wordt doorgestuurd naar de uitgever van de desbetreffende Muziek, Liveset of Mixtape.

Best Bekeken Categorieën

Best Bekeken